Velkommen! Velg din kundegruppe!

Logg inn

Logg inn

Opprett innlogging

Bedriftskunde/Privatkunde Bedriftskunde/Privatkunde Glemt passord?

Video-film:

Miljø- og bærekraftig arbeid

 

Miljö- og bærekraftig arbeid

 
Som en av Sveriges ledende leverandørene til skoler og barnehager, er vi klar over at vi har forpliktelse til å sikre at vår virksomhet er så bærekraftig som mulig. Vår miljø- og bærekraftspolicy, sammen med våre retningslinjer, danner en helhet som styrer oss i vårt daglige arbeid.
 
ABA Skol`s miljø- og bærekraftige arbeid
 
Bærekraft er delt i tre, økonomi, samfunnsnytte og miljøet. Det er viktig for oss at vi alltid tar hensyn til disse tre konseptene i hele vår virksomhet.  
 
Økonomi 
 
ABA Skol er forpliktet til å følge opp en langsiktig økonomisk bærekraftig virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Vi vil arbeide proaktivt for å møte våre kunders fremtidige ønsker og være i forkant av vårt produkttilbud. Målet er å øke markedsandelen kontinuerlig i alle produktområder.
 
Allmennyttige formål 
 
Vi vil tilby varer som hjelper barnehager, førskoler og skoler til å oppfylle sine læringsmål.
 
Vi stiller krav til våre leverandører om miljø, korrupsjon, arbeidsforhold, arbeidsmiljø og miljø gjennom våre reguleringer. Vi verdsetter og baserer mange av disse kravene på prinsippene i ILO-konvensjonen (den internasjonale arbeidskonvensjonen) og FN`s barnekonvensjon.
 
Miljø
 
Vi vil beskytte fremtidige generasjoner gjennom kunnskap at vår verden har begrensede ressurser / muligheter for fornyelse, og at vi derfor må være oppmerksom på det faktum at alt vi bruker og kaster er av stor betydning for miljøet.
 
Dette oppfyller vi med å:
  • alltid sette barnas beste i fokus
  • integrerere miljøarbeid i vår virksomhet og erbeide for å forebygge negativ påvirkning av miljøet
  • minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet ved å gjennomføre effektiv avfallshåndtering og vedlikehold av ressurser
  • arbeide systematisk med å følge opp lover og miljøkrav
  • i samarbeid med våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder arbeide for en optimal miljøtilpasning av produkter og tjenester
  • engasjere våre ansatte i miljøarbeid ved å fremme en naturlig miljøtankegang i selskapet
  • kontinuerlig forbedre vårt system innen miljø ved å planlegge, kontrollere og evaluere våre prosesser

Logg inn

Opprett innlogging

Glemt passord?

Opprett innlogging

Bedriftskunde/Privatkunde

Privatkunde

Hvis du vill opprette en innlogging for skole, forening eller bedrift eller är privat kunde, eller hvis du allerede er kunde og vil koble en bruker til ett befintligt avtale, vennligst send e-post til info@aba-skol.no eller ring kundeservice på 93088077.

Brukeropplysninger og passord

Skriv inn 10-sifret mobilnummer for SMS-varsling

E-postadressen brukes som brukernavn

Leveringsadresse

Fakturainformasjon

Gjelder ikke kommunal bedrift

Referensnummer

Referensnummer får högst vara 30 tecken

Opprett innlogging

Glemt passord?